Kvantifiering av PFAS- emissioner från kosmetiska produkter

PFAS är samlingsnamnet för en kommersiellt viktig grupp
kemikalier som används i ett stort antal industriella processer och konsumentprodukter på grund av deras oöverträffade ytaktiva egenskaper och kemiska stabilitet. Sedan början av 2000-talet har
användningen av PFAS dock blivit alltmer ifrågasatt på grund av deras problematiska egenskaper i miljön.

I denna rapport presenterar vi en första ansats till att kvantifiera PFAS-emissioner från användningen av kosmetiska produkter i Sverige, och sätter dessa i relation till andra kända källor för PFAS. Studien har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Naturskyddsföreningen, och baseras på befintliga data gällande halter av PFAS i olika kosmetiska produkter samt statistik för sålda mängder i Sverige under 2018. För att ta hänsyn till samtliga PFAS
som kan förekomma i kosmetiska produkter har vi inkluderat resultat från mätningar av halter baserade på ämnes-specifika analyser (∑PFAS), extraherbart fluor (EOF), total fluor (TF) och
avsiktligen tillsatta halter som rapporterats av en svensk kosmetikaproducent.

Stoppa PFAS!

Vår tids värsta miljögift finns nästan överallt idag. Skriv på vår namninsamling och hjälp oss stoppa PFAS.

Skriv på här
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll