Lågt elpris löser varken klimat- eller elkrisen

Förslagen om sänkta elpriser löser varken klimat- eller energikrisen. Om det är något energi- och klimatkrisen visar är det att vi måste effektivisera elanvändningen och förbruka mindre av jordens resurser, skriver Naturskyddsföreningen i en debattartikel i Aftonbladet.

De höga elpriserna har debatterats alltmer intensivt under de senaste dagarna. M:s förslag om att införa ett pristak på el har utlöst vad som närmast kan beskrivas som ett budkrig där inget parti vill verka sämre än det andra.

Naturskyddsföreningen anser att statliga kompensationsstöd ska utformas för att hjälpa de som behöver det mest genom specifikt riktade, träffsäkra stöd. De förslag till statliga subventioner som nu avlöser varandra bidrar snarare till fortsatt hög elanvändning.

Om det är något energi- och klimatkrisen visar är det att vi måste effektivisera elanvändningen och förbruka mindre av jordens resurser. Om priserna på el ska minska på allvar behöver Sverige och övriga Europa även bli mindre beroende av Putin och andra odemokratiska regimer. Dit kommer vi inte med de aktuella förslagen till både el- och fossila subventioner. Det försätter oss sannolikt bara i ett djupare beroende.

I stället behövs åtgärder för ökad energieffektivisering genom till exempel isolering av vindsutrymmen, fönsterrenovering och andra åtgärder mot energiläckor. Sådana åtgärder har snabb effekt, är bra för klimatet och gynnar svenska hushåll långsiktigt, men det diskuteras dessvärre desto mindre. 30 procent av hushållens el vaskas bort genom exempelvis lampor som står på i rum där ingen är och apparater som står på stand-by. Att skära bort delar av denna onödiga förbrukning är ofta gratis och kräver minimala ändringar av vanemönster.

Läs hela debattartikeln i Aftonbladet.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 3

Relaterat innehåll