Lighting the way? Assessing the World Banks Climate Action Plan and Energy Access

Naturskyddsföreningen och BIC Europe har tittat närmare på Världsbankens klimathandlingsplan och granskat deras stöd till sex länder, där en stor del av befolkningen lever utan tillgång till elektricitet.

Världsbankens handlingsplan tydliggör att Världsbanken ska hjälpa låginkomstländer att genomföra sina åtaganden under Parisavtalet och samtidigt ge alla människor tillgång till elektricitet.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll