M och KD måste säga nej till högerpopulisterna i EU – för klimatets skull

Det stundande valet till EU-parlamentet är helt avgörande för hur EU:s miljöpolitik utvecklas. Vi i Naturskyddsföreningen är djupt oroade över framtiden. Om den konservativa partigruppen och ytterhögern får en egen majoritet efter nästa val riskerar vi en rejäl tillbakagång för EU:s klimat- och miljöpolitik, skriver Karin Lexén och Beatrice Rindevall i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Skarpa klimatmål och tydliga regler för att rädda naturen. Det är några exempel på miljöpolitik som EU tagit fram under den senaste mandatperioden inom det lagstiftningspaket som kallas för EU:s gröna giv. Men motståndet mot miljösatsningen växer bland högerpartierna i EU.

Bakgrunden till det gröna lagstiftningspaketet i EU är klimatkrisen, krisen för naturen och kemikaliekrisen. Dessa kriser är reella hot mot vår framtid och välfärd.

Det fanns ett starkt engagemang för klimat- och miljöfrågor hos väljarkåren förra EU-parlamentsvalet, vilket ledde till att EU-parlamentet och EU:s medlemsländer prioriterade dessa frågor efter förra EU-valet 2019

Det mest omfattande resultatet av den gröna given är det klimatlagstiftningspaket som ska göra EU klimatneutralt till 2050, även kallat Fit for 55. För att åstadkomma detta måste EU:s länder minska sina utsläpp med minst 55 procent till 2030. Detta ska uppnås genom tydliga krav på att industrier minskar sina utsläpp, att utsläppen minskar från transport-, fastighets- och jordbrukssektorn och att mer koldioxid binds in i skog och mark.

Krav att ta ansvar

EU-parlamentet och EU:s medlemsländer kom också överens om att ställa krav på länder utanför unionen att ta större ansvar för klimat och miljö om de vill exportera varor till EU:s inre marknad.

Den nya avskogningslagstiftningen kräver att länder måste visa att de varor som importeras inte har producerats på bekostnad av att värdefull skog har förstörts. Ytterligare en lagstiftning ställer krav på företag att ta ansvar för negativ påverkan kopplat till mänskliga rättigheter och miljön i globala värdekedjor.

Men den senaste tiden har högerradikala röster fått alltmer gehör inom unionen, och motståndet mot EU:s progressiva klimat- och miljöpolitik har blivit allt tydligare hos dessa grupperingar.

Nu är EU:s ambitiösa gröna giv hotad. EU-parlamentets största partigrupp, den konservativa partigruppen EPP där svenska Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, har på senaste tiden motarbetat viktig lagstiftning i samma anda som gruppen med ytterhögern (ECR och ID).

Tillsammans har den konservativa partigruppen och ytterhögergrupperna dock inte haft en egen majoritet i parlamentet och därför inte haft möjlighet att blockera lagstiftning helt. I stället har de fördröjt förhandlingarna och försökt urvattna lagstiftning så mycket som möjligt. Det finns också exempel på hur den svenska regeringen, tillsammans med högernationalistiska regeringar i Ungern och Italien, medverkat till att försöka att stoppa, urvattna och mildra EU-regler som ska skydda oss och vår miljö. Detta trots att en majoritet av medborgarna i Sverige vill annat. Och på hemmaplan har regeringens nationella miljöpolitik lett till att Sverige missar klimatmål och aktivt försenat och förhindrat viktiga beslut i EU som hade bidragit till att vända naturkrisen.

Det finns också exempel på hur den svenska regeringen, tillsammans med högernationalistiska regeringar i Ungern och Italien, medverkat till att försöka att stoppa, urvattna och mildra EU-regler som ska skydda oss och vår miljö

Motståndet mot miljölagarna hos den svenska regeringen sammanfaller med regeringens samarbete med Sverigedemokraterna, som är med i en av ytterhögergrupperna (ECR) i EU. Enligt en färsk undersökning har Sverigedemokraterna dock röstat som yttersta extremhögern (ID) i EU under den senaste mandatperioden, och försökt stoppa i princip all ny europeisk miljöpolitik.

En enkät som Naturskyddsföreningen genomfört inför EU-valet bekräftar SD:s motstånd mot all miljö- och klimatpolitik. Enligt undersökningen säger Sverigedemokraterna nej till alla Naturskyddsföreningens förslag till miljöpolitik inom EU utom ett. SD säger nu rakt att ut att de går till val på att riva upp klimatpolitiken i EU.

Trots Sverigedemokraternas motstånd mot EU:s klimat- och miljöpolitik har M nu deklarerat att de gärna vill samarbeta med Sverigedemokraterna i EU. Moderaterna vill alltså samarbeta med ett parti i EU som röstat som yttersta extremhögern i EU när det gäller miljöpolitik. KD går ännu längre och har nyss öppnat dörren för samarbete med partier i den yttersta extremhögergruppen.

Naturskyddsföreningen vädjar till M och KD att inte samarbeta med de radikala högerkrafterna i det nya EU-parlamentet. Låt EU fortsätta agera som den starka miljökraft som den blivit. En ansvarsfull och kraftfull miljöpolitik i EU är helt avgörande för vår allas framtid.

Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll