Med färre p-platser kan vi lösa bostadskrisen

Det finns uppskattningsvis omkring 25 miljoner parkeringsplatser i Sverige, på en hårdgjord yta om cirka 500 kvadratkilometer, vilket motsvarar hela Göteborg.

Detta är en debattartikel skriven av svenska Naturskyddsföreningen, Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Stockholm.

En ny gemensam rapport från Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen och Naturskyddsföreningen visar att dagens parkeringspolitik hämmar bostadsbyggandet och har en negativ miljöpåverkan.

Vi uppmanar regeringen och kommunerna att göra en översyn av tillämpningen av de normer och lagar som styr parkering. Konkurrensen om marken ökar i Sveriges storstäder och i många städer finns det en stor bostadsbrist. Vi behöver därför fatta kloka beslut som skapar goda stadsmiljöer och minskar miljöpåverkan.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll