Mer förnybar el maximerar klimatnyttan

I stället för att drömma om att återstarta uttjänta kärnkraftsreaktorer som inte uppfyller säkerhetskraven bör vi fokusera på hur vi ställer om till ett i grunden hållbart energisystem, skriver Naturskyddsföreningen och föreningen 100 procent förnybart i en slutreplik på DN Debatt.

I vår debattartikel om att flera partier vilseleder om elsystemet och klimatet visade vi att elproduktionens klimatnytta aldrig varit så stor som 2020, trots avvecklingen av kärnkraftverk. Anledningen till att nettoexporten har ökat så markant är framför allt energieffektivisering och en kraftig utbyggnad av vindkraft. Ingen av replikerna har ifrågasatt vårt konstaterande om att de kärnkraftspositiva partiernas uttalanden om elimport och fossilproduktion den senaste tiden har varit antingen felaktiga eller grovt vilseledande.

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!