Miljarder människor lever i energifattigdom

I dag är 2,8 miljarder människor beroende av ved, biomassa och träkol för att kunna laga mat. Omkring 800 miljoner människor lever helt utan tillgång till elektricitet. De lever i vad som kallas energifattigdom.

Utan tillgång till elektricitet är det svårt att laga mat och att hålla mat nedkyld eller fryst. Det är svårt att läsa läxor efter mörkrets inbrott, något som påverkar möjligheten för barn och ungdomar att hänga med i skolan.  

Dessutom går det inte att ladda mobilen, lyssna på radio eller titta på TV, vilket gör att kommunikationen med omvärlden och möjligheten att hänga med i nyheter minskar. Kort sagt – energifattigdom påverkar människor negativt på många olika sätt. 

Energifattigdom finns världen över 

De flesta människor som helt saknar tillgång till elektricitet bor på landsbygden. 

I Asien har många människor fått tillgång till elektricitet de senaste åren. Utvecklingen har gått framåt i Bangladesh, Kina, Indien och Indonesien. Men fortfarande återstår mycket att göra, då 41 procent av de som bor i Asien saknar elektricitet. Det land där flest saknar tillgång till el är Nordkorea – hela 73 procent av nordkoreanerna är utan el. 

I Mellanöstern har 93 procent av befolkningen tillgång till elektricitet, men fördelningen mellan länderna är ojämn. Nära hälften av befolkningen i Jemen saknar till exempel tillgång till elektricitet.  

Även i Latinamerika och Karibien finns energifattigdom, framför allt på Haiti där 67 procent av invånarna saknar elektricitet. 

Allvarligast är läget dock i Afrika, där nästan hälften av de boende saknar tillgång till elektricitet. Men skillnaderna mellan länder är stora. I Nordafrika har nästan hela befolkningen elektricitet, medan över hälften av de som bor i länder söder om Sahara saknar tillgång till el. 

Nära tre av fyra av Afrikas invånare saknar också tillgång till så kallad ren matlagningsteknik, det vill säga möjligheten att laga mat utan att behöva använda ved, biomassa eller träkol. 

Matlagning som sker med hjälp av ved eller kol förorenar dessutom inomhusluften. Det leder till att omkring 2,8 miljoner människor i världen, främst kvinnor och barn, varje år dör i förtid.  

Lösningen på energifattigdom

Naturskyddsföreningen jobbar för en omställning till ett 100 procent förnybart energisystem som tillgodoser alla människors energibehov, ingen ska leva i energifattigdom. 

Den främsta målgruppen för vårt globala energi- och klimatarbete är människor som lever i fattigdom och som är sårbara för klimatförändringarna. De behöver få möjlighet att utöva sina rättigheter såsom att delta i beslutsprocesser – både för att få sina egna energibehov tillfredsställda och för att säkerställa att utbyggnaden av energi inte försämrar eller inkräktar på deras liv. 

Vi samarbetar med miljöorganisationer över hela världen som delar vår syn på att en global omställning till hållbar och förnybar energi är både möjlig och nödvändig. Genom medel från Sida stöttar vi organisationer i Brasilien, Sydafrika och Ukraina. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll