Miljöförsvarare under allvarligt hot i Brasilien

Situationen för miljöaktivister har hårdnat i Brasilien och många mördas för sin kamp för miljön. Det är människor som stridit för sitt land, sin skog eller sina floder. Det blir allt svårare att försvara miljön, människors rättigheter och att stå emot de stora kraft- och gruvbolagen.

Enligt Global Witness rankas Brasilien år efter år som ett av de farligaste länderna i världen för miljöaktivister. Här samarbetatar Naturskyddsföreningen med den stora sociala rörelsen MAB Movimento dos Antigidos por Barragens – de dammpåverkades rörelse. De organiserar människor som sluter upp i kampen mot storskalig vattenkraft och dammar, som ofta har allvarliga sociala- och miljömässiga konsekvenser. 

Den 22 mars 2019 mördades Dilma Ferreira Silva i sitt hem av fem män. Männen anlände under nattens mörka timmar till Ferreira Silvas hus på landsbygden, där hon befann sig tillsammans med sin man och deras gemensamma vän. Ferreira Silva hade i många år varit engagerad i frågor om dammbyggen genom MAB och arbetade som regional koordinator i delstaten Pará i området Amazonas. Hon förlorade själv sitt hem i samband med konstruktionen av en damm och har sedan dess kämpat för att andra som drabbats av Brasiliens dammbyggen ska få sina rättigheter tillgodosedda. Dilma Ferreira Silva blev 47 år. 

Dilma Ferreira Silva, Brasilien, Amazonas, Miljöförsvarare, Miljöaktivist, MAB, Samarbetsorganisation
Dilma Ferreira Silva (i mitten av bilden) överlämnar en kravlista till Brasiliens dåvarande president Dilma Roussef.

Det här är inte första gången som miljöförsvarare i Brasilien dödats för sin kamp. I januari 2016 mördades Nilce ”Nicinha” de Souza Magalhães (rubrikbilden), aktivist och lokal ledare för MAB. Nicinha de Souza Magalhães ägnade sitt liv åt kampen mot dammarna och hade lett många protester mot vattenkraftverket Jirau i Porto Velho. Hon försvann från sitt hem ett par veckor efter att hon representerat drabbade fiskare vid ett möte i huvudstaden Brasilia och ett halvår senare hittades hennes kropp i Jirau-dammen. Nilce var fiskare och blev medlem i MAB efter att dammen förstört fisket där hennes samhälle fiskat i generationer. 

I april 2017 blev nio män knivskurna eller skjutna till döds i en av de värsta landkonflikterna i Brasilien på många år. Det skedde i Mato Grosso, djup inne i Amazonas regnskog, ett område så avlägset att det tog 24 timmar innan polisen fick veta vad som hänt. 

Tuff kamp för miljön och mänskliga rättigheter

Enligt mätningar av Global Witness dödas runt 200 miljöförsvarare varje år världen över. En stor del av de som mördas är urfolk som bor i områden som drabbas av miljöförstöring, under 2019 så mycket som 40 procent. Troligen är det verkliga antalet mördade ännu fler, eftersom många fall sker i avlägsna trakter djupt inne i regnskogen eller bergen. 

Urfolk, miljörörelsen och sociala rörelser som arbetar med frågor som rör tillgången till naturresurser och mark är de som är hårdast utsatta för hot, trakasserier och mord. Att de ifrågasätter storskaliga, ohållbara energiprojekt, skogsavverkningar och jordbruksprojekt ses många gånger av regeringen och storföretagen som ett hinder för deras ekonomiska intressen. 

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll