Naturskyddsföreningen svarar yrkesfiskarna

Ordföranden för Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) publicerade förra veckan ett öppet brev som svar på vår kampanj “Under ytan”, som handlar om att storskaligt fiske skövlar våra skyddade havsområden. Här är vårt svar.  

Hej Peter, 
Tack för ditt brev!  

Bakgrunden till Naturskyddsföreningens kampanj Under Ytan är att vi är djupt bekymrade över tillståndet i våra hav. Viktiga rovfiskar, tillika omtyckta matfiskar, som torsk och kolja är på rekordlåga nivåer i Västerhavet. Torsken i Östersjön har kollapsat och Östersjötumlaren är akut hotad. Artdatabanken pekar ut fiske, framförallt bottentrålning, som det största hotet mot arter och livsmiljöer i våra hav. Samtidigt bedrivs fiske i de flesta svenska marina skyddade områden, i vissa även storskaligt fiske och bottentrålning.  

Vår kampanj riktar sig mot allt skadligt fiske i svenska skyddade områden. Det är inte enbart svenska kustfiskare som har tillgång till svenska vatten. Kattegatt-Skagerrak är ett av världens mest intensivt bottentrålade havsområden och det industriella pelagiska trålfisket kan inte beskrivas som något annat än storskaligt, med stora fartyg och huvuddelen av de svenska fiskefångsterna. Så länge intensiv bottentrålning och storskalig pelagisk trålning tillåts i några av våra mest värdefulla marina skyddsområden är det vår roll som Sveriges största miljöorganisation att belysa problemet. I vår kampanj lyfter vi också tillståndet i världens hav i stort. Här är fisketrycket högst relevant. Siffror från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, visar att 90 procent av alla fiskbestånd fiskas för hårt eller precis på gränsen. Och i Sverige nyttjas mindre än hälften av fiskbestånden hållbart.  

Som ni själva påpekar tillåter inte den så kallade landningsskyldigheten utkast av kvoterade arter. Men förbudet omfattar bara vissa arter och utkast sker därför fortfarande av andra arter. Bara under 2017 kastades till exempel över 10 ton av den akut hotade pigghajen.  

Vi välkomnar naturligtvis att svenska yrkesfiskare driver på för en utveckling av selektiva och skonsamma bottentrålar och verkar för ett mer skonsamt fiske. Ett gott exempel på detta är de framsteg som gjorts i fisket i Kosterhavets nationalpark. Men även mer skonsamma bottentrålar stör känsliga bottnar. Därför vill vi se ett generellt bottentrålningsförbud i alla skyddade marina områden. Vi anser att skydd ska vara skydd på riktigt.  

Naturskyddsföreningen driver viktiga natur- och miljöfrågor, för att skapa opinion och påverka makthavare med vetenskap och fakta som grund. Det är det uppdrag våra 231 000 medlemmar har gett oss. Vi vill gärna ha en fortsatt dialog och hoppas på konstruktiva samtal utifrån våra olika utgångspunkter.  

Karin Lexén  
Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

SFPOs ordförande  Peter Ronelöv Olssons öppna brev till Naturskyddsföreningen 18 september 2019:  

Vi träffades i Stenungsund i somras. Du åkte med gubbarna från Nordens trålbinderi på Smögen fram och tillbaka. När du kom tillbaka till Smögen fick du på plats studera arbetet som sker i trålbinderiet med att utveckla de fiskeredskap som gör svenskt demersalt fiske världsledande i selektivt, skonsamt och hållbart fiske. Trots detta är du nu med och lanserar Naturskyddsföreningens kampanj ”Under ytan” som bygger på lögner om det svenska småskaliga, selektiva och skonsamma trålfisket.  

På kampanjens hemsida står det om ett ”storskaligt” fiske som ”skövlar” havsbottnen med trålning. Det bedrivs inget storskaligt fiske längs Sveriges kuster där fiske bedrivs efter bottenlevande fisk och skaldjur. Ni upprepar andra lögner om vår yrkeskår, exempelvis att vi har ett överfiske om 90 procent (bland annat med stöd av feltolkade siffror från FAO); siffror som du vet är irrelevanta – vi fiskar i svenska vatten. Ni smutskastar en hel yrkeskår som försöker och lyckas med att göra fisket långsiktigt hållbart och fritt från överfiske. Faktum är att det var länge sedan som svenska demersala fiskare fiskade upp de tilldelade svenska kvoterna, något som du också känner till.  

Vad gäller utkast av fisk som Naturskyddsföreningen skriver om i kampanjen så är sådan förbjuden sedan årsskiftet för alla kvoterade arter. Har du några som helst belägg för att svenska kustfiskare bryter mot de bestämmelserna?  

Varför gör du och Naturskyddsföreningen som ni gör? Kan det bero på att ni går någon annans ärenden? Eller handlar det bara om att använda lögner och ett starkt varumärke för att samla in pengar från allmänheten för att lösa ett problem som ni skapat själva genom att ljuga?  

Jag tycker att det är mycket olyckligt att Naturskyddsföreningen smutskastar en av Sveriges basnäringar, som är världsledande på selektivitet, skonsamhet och hållbarhet.  

Du är välkommen tillbaka till Nordens trålbinderi på Smögen så visar vi dig de moderna trålningsmetoder som svenska kustfiskare använder en gång till. Men först måste du avsluta kampanjen ”Under ytan” så att inte dess lögner sprids för vinden.  

Avslutningsvis en fråga: Är det bättre att svenskt fiske slutar fiska och att Sverige importerar fisk från andra länder som inte fiskar skonsamt?  

Peter Ronelöv Olsson
ordförande SFPO 

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll