Naturskyddsföreningen: ”Vi håller oss till fakta om lodjursjakten”

Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, svarar på kritiken i Svenskt Jakt.

Mats S Johansson antyder i debattartikeln WWF och Naturskyddsföreningen krokar arm med jaktfientliga organisationer, att Naturskyddsföreningen skulle driva lodjursfrågan enbart för att samla in pengar. Det stämmer naturligtvis inte.

Anmärkningsvärd jakt

Lodjuret är en sårbar art som är fridlyst i Sverige. Att i det läget tillåta en rekordstor licensjakt, där 201 lodjur får skjutas, tycker vi är anmärkningsvärt.

Lodjuret fyller en viktig funktion i ekosystemet och gör i princip ingen skada utanför renskötselområdet, på varken tamdjur eller hundar.

Dessutom är det skygga och vackra lodjuret högt älskat av många svenskar – en absolut majoritet är positiva till att det finns lodjur i Sverige och få är rädda för dem.

Mycket kritisk

Naturskyddsföreningen är mycket kritisk mot den aktuella lodjursjakten, men är inte emot all jakt. Till exempel kan lodjursstammen behöva begränsas genom skyddsjakt, när det uppstår allvarliga skador som inte går att förebygga eller kompensera för.

Även om lodjursstammen växer är den ännu inte tillräckligt etablerad för att klara en så omfattande licensjakt.

Årets jakt sker dessutom under lodjurets parningstid, då alla djur bör vara fredade. Och bara för att en stam på kort sikt skulle klara att förlora individer anser vi inte att det räcker som argument för att tillåta jakt.

Tycker olika

I denna fråga tycker Naturskyddsföreningen och Svenska Jägareförbundet alltså olika. Det kom också fram under debatten i SVT Aktuellt den 1 mars, där Isak Isaksson från Naturskyddsföreningen mötte Daniel Ligné från Jägareförbundet.

Att Ligné efter tv-debatten har fått ta emot dödshot anser vi naturligtvis är helt oacceptabelt. Hat och hot ska ingen behöva acceptera som en del av sitt föreningsengagemang. I ett demokratiskt samhälle ska alla kunna och våga uttrycka sina åsikter.

Vi eftersträvar själva att hålla en god och saklig ton, och ända sedan föreningen grundades 1909 har vi utgått från vetenskap och fakta.

Beklagar krönika

Därför beklagar och förvånas vi över att Svensk Jakts Olle Olsson i krönikan Känslostyrda rovdjurskampanjer föder hot och hat, insinuerar att Naturskyddsföreningen ”föder hot och hat” och att vi ”måste börja ta ansvar för att sänka tonläget i debatten”.

Likaså påstås att vi skulle ”slira med fakta”, och sprida ”alternativa fakta” och ”friserade ‘sanningar’”, utan några konkreta exempel på sådana faktafel. Detta är allvarliga anklagelser.

Saklig debatt

Vi kommer att fortsätta med vår legitima uppgift att sprida kunskap om lodjursjakten och vikten av att lodjuret ska finnas kvar i svensk natur. Om detta möter vi gärna Jägareförbundet i fler debatter.

Men vi måste kunna föra en saklig debatt utan att attackera varandra med hat, hot eller ogrundade anklagelser.

Det tror jag vi bäst reder ut i annan form än debattinlägg, och jag ser fram emot kommande samtal med Jägareförbundet.

Johanna Sandahl
ordförande Naturskyddsföreningen

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 4

Relaterat innehåll