Naturskyddsföreningens checklista för den klimatpolitiska handlingsplanen 2023

Tiden för att avvärja en allvarlig klimatkris är kort och fönstret minskar snabbt. IPCC har pekat ut åren fram till 2030 som helt avgörande. Det innebär att den klimathandlingsplan regeringen ska lägga på riksdagens bord under 2023 kommer avgöra om Sverige kommer klara av att ta sin del av ansvaret för genomförandet av Parisavtalet och i förlängningen en planet med fungerande ekosystem i framtiden. Omställningen måste vara snabb och omfatta alla samhällssektorer. Detta är Naturskyddsföreningens förslag på vad som bör göras. Regeringen kan göra andra vägval, men behöver ha samma ambitionsnivå för att nå klimatmålen. Naturskyddsföreningen vill gärna bidra konstruktivt i arbetet, och kommer noga följa, utvärdera och uppmärksamma hur det går.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg