Naturskyddsföreningens framtidsstrategi 2019-2023

Antagen på riksstämman 2018 och reviderades på riksstämman 2021 då perioden förlängdes med ett år.

Naturskyddsföreningens framtidsstrategi utgår från föreningens vision som är “En hållbar framtid på en frisk och levande planet”. Den utgör grunden för Naturskyddsföreningens kraftsamling och mobilisering. Målen är tydligt definierade för att underlätta uppföljningsarbetet och se till att de insatser som görs har avsedd effekt.  

Framtidsstrategin är ett visionärt dokument som anger vår långsiktiga och övergripande inriktning. Därutöver är den ett styrande dokument – våra verksamhetsriktlinjer – som bestämmer och tydliggör prioriteringarna för riksföreningens arbete under de fem åren 2019–2023. Strategin möter såväl Sveriges miljömål som FN:s 17 mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.  

Gillas av 5

Relaterat innehåll