Naturskyddsföreningens framtidsstrategi 2019-2022

Naturskyddsföreningens framtidsstrategi utgår från föreningens vision som är “En hållbar framtid på en frisk och levande planet”. Den utgör grunden för Naturskyddsföreningens kraftsamling och mobilisering. Målen är tydligt definierade för att underlätta uppföljningsarbetet och se till att de insatser som görs har avsedd effekt.  

Framtidsstrategin är ett visionärt dokument som anger vår långsiktiga och övergripande inriktning. Därutöver är den ett styrande dokument – våra verksamhetsriktlinjer – som bestämmer och tydliggör prioriteringarna för riksföreningens arbete under de fyra åren 2019–2022. Strategin möter såväl Sveriges miljömål som FN:s 17 mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.  

Bli först att gilla!

Relaterade inlägg