Naturskyddsföreningens framtidsstrategi 2024–2027

Antagen vid föreningens riksstämma 2023.


Framtidsstrategin är Naturskyddsföreningens verksamhetsriktlinjer för åren 2024–2027. Det är också ett visionärt dokument för hela föreningen som beskriver vår långsiktiga och övergripande inriktning.

Framtidsstrategin slår fast vilka frågor riksföreningen
prioriterar på nationell och internationell nivå samt på lokal nivå, genom stöd till kretsar och länsförbund.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 2

Relaterat innehåll