Naturskyddsföreningens remissvar om Svanenmärkning för dagligvarubutiker

Yttrande över förslag till reviderade kriterier för Svanenmärkning av dagligvarubutiker.

Naturskyddsföreningen har tagit del av förslaget till reviderade kriterier för Svanenmärkning av dagligvarubutiker. Naturskyddsföreningen anser att miljömärkning är ett viktigt instrument i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Dagligvaruhandeln spelar en betydande roll i den omställningen, både som kravställare av produkter och tjänster och genom att underlätta för konsumenter att göra hållbara val i butiken. De reviderade kriterierna för dagligvarubutiker innehåller flera relevanta skärpningar av gränsvärden och vi ser positivt på att kriterierna innefattar en större andel obligatoriska krav. Däremot anser vi att det finns både skäl och möjlighet att skärpa kriterierna ytterligare inom ett antal viktiga områden, däribland Elförbrukning och Inköp.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll