Naturskyddsföreningens remissyttrande om ändringar i miljöbalken

Yttrande över miljödepartementets promemoria ”Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg