Naturskyddsföreningens synpunkter på OX2:s Vindpark Galatea-Galene gällande samrådsunderlaget och kommande MKB

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll