Naturskyddsföreningens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2022

Inte ens i ett oroligt världsläge kan klimatet vänta – av det enkla skälet att vi inte har tid. Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar att vi bara har tre år på oss att vända den globala utsläppskurvan om vi ska ha en chans att nå 1,5-gradersmålet. Därför var det glädjande och fullständigt avgörande att alla riksdagens partier ställde sig bakom miljömålsberedningens förslag till mål för konsumtionsbaserade utsläpp. Hur glädjande detta än är finns en utbredd oro för att den nya regeringens klimatpolitik kommer att leda till ökade utsläpp och att Sverige inte kommer att klara klimatmålen. Som en reaktion på regeringens miljöpolitik och nedläggningen av miljödepartementet strömmade 20 000 nya medlemmar till Naturskyddsföreningen på bara två månader. Aldrig tidigare har vi fått så många medlemmar på så kort tid.

Verksamhetsåret 2022 sammanfattat på film

I filmen nedan får du en bild av Naturskyddsföreningens verksamhet under 2022.

jj99orsSlU0 poster image
skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll