Naturvårdsverkets skrivelse Åtgärder för att öka materialåtervinningen

Naturskyddsföreningens yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse Åtgärder för att öka materialåtervinningen

Naturskyddsföreningen anser det angeläget att krav på utsortering går hand i hand med materialåtervinningen. Utsortering utan materialåtervinning leder till onödiga transporter vilket till exempel kommer att tydliggöras när kravet på utsortering av textilavfall nu genomförs utan att tillräcklig kapacitet för återvinning finns på plats. Det krävs ett samlat helhetsgrepp för att underlätta omställningen till det resurssnåla och fossilfria samhället.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll