Norden måste gå samman – bilda allians för klimatet

Nu avgörs EU:s framtida klimatpolitik. Allt tyder på att politikerna kommer sätta ambitionen betydligt lägre än vad vetenskapen kräver – men de nordiska länderna har en unik möjlighet att förändra läget.
I dag uppmanar miljöorganisationer i Sverige, Danmark och Finland sina regeringar att bilda en allians för höjda klimatmål i EU.

Detta är en debattartikel skriven av svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, finska Naturskyddsförbund och danska The Danish 92 Group. 

I höst möts EU:s ledare för att fatta ett avgörande beslut. Det handlar om hur mycket utsläppen av växthusgaser ska minska inom EU till 2030. Kommer EU sätta mål i linje med vetenskapen – eller låsa in oss i ytterligare tio år av otillräcklig klimatpolitik? Det är nu, 2020, som den globala utsläppskurvan måste börja böjas brant nedåt. 

Vetenskapen är tydlig: Vad vi gör de närmaste tio åren avgör om vi lyckas begränsa uppvärmningen till maximalt 1,5 grader. För såväl miljontals människor som växt- och djurarter världen över är det en fråga om liv eller död.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll