Nu har Sverige chansen att ta ansvar för hela sin klimatpåverkan

Det är dags att Sverige på allvar tar tag i frågan om hur konsumtionsbaserade utsläpp ska kunna minskas. Det skriver representanter för 13 tongivande organisationer från olika delar av civilsamhället i Aktuell hållbarhet.

Nu påbörjas äntligen Miljömålsberedningens arbete med att ta fram en strategi för minskade konsumtionsutsläpp. Konsumtionens klimatpåverkan glöms ofta bort i debatten. Den inkluderar utsläppen från allt svenskar konsumerar, oavsett var det sker.

Inom konsumtionsbaserade utsläpp ryms utsläpp från produktion av varor både i Sverige och utomlands, flygresor och internationella transporter samt byggande av bostäder och vägar med mera. Faktum är att utsläppen som sker i andra länder till följd av svenskars konsumtion är nästan lika stora som alla utsläpp som sker i Sverige, och dessa har hittills inte omfattats av några miljömål.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!