Nu ska det bli slutslängt på återvinningscentralerna

Upp till en fjärdedel av det som slängs på Sveriges återvinningscentraler har potential att vara fullt användbara grejer. Det handlar om saker som blir sopor helt i onödan. En hel del återvinningscentraler erbjuder möjligheten att lämna saker för återbruk, men på nästan hälften av centralerna blir precis allting sopor – trots att mycket hade gått att ta vara på. 

Nu är det dags att ta ett krafttag om landets återvinningscentraler. 40 procent av stationerna kan bli mycket bättre och ge besökare möjligheter att skänka bort sådant med kommersiellt värde eller fullt fungerande grejer.

I en undersökning från Svenska Miljöinstitutet granskades det grovavfall som lämnades in på två stycken återvinningscentraler, en belägen i en storstad och den andra i en mindre ort. Upp till 25 procent av det som slängdes var funktionsdugligt och möjligt att skänka eller reparera. 

Det här kan återvinningscentralerna göra

  • Ha minst en station för återbruk på varje återvinningscentral.
  • Fråga alla besökare om de har något som kan återbrukas.
  • Skylta tydligt att man kan lämna till återbruk, och var.
  • Ha personal som guidar besökare att slänga färre grejer.
  • Samarbeta med välgörenhetsorganisationer, lokala butiker och verksamheter som kan ta emot och sedan sälja sakerna inom återvinningscentralens område.

Det här kan du göra

Illustration: Erica Jacobson

Källa: Potential för ökad återanvändning – fallstudie återvinningscentraler.  IVL, Svenska Miljöinstitutet, 2018 på uppdrag av Avfall Sverige. 

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll