Nu ska det bli slutslängt på återvinningscentralerna

En fjärdedel av det som slängs på Sveriges återvinningscentraler är fullt användbart och går att sälja eller skänka bort. Det är 450 000 ton grejer som blir sopor helt i onödan. En hel del återvinningscentraler erbjuder möjligheten att lämna saker för återbruk, men på nästan hälften av centralerna blir precis allting sopor – trots att mycket hade gått att ta tillvara på.

Nu är det dags att ta ett krafttag om landets återvinningscentraler. 40 procent av stationerna kan bli mycket bättre och ge besökare möjligheter att skänka bort sådant med kommersiellt värde eller fullt fungerande grejer.

Det här kan återvinningscentralerna göra

  • Ha minst en station för återbruk på varje återvinningscentral.
  • Fråga alla besökare om de har något som kan återbrukas.
  • Skylta tydligt att man kan lämna till återbruk, och var.
  • Ha personal som guidar besökare att slänga färre grejer.
  • Samarbeta med välgörenhetsorganisationer, lokala butiker och verksamheter som kan ta emot och sedan sälja sakerna inom återvinningscentralens område.

Det här kan du göra

Illustration: Erica Jacobson

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 1