Ny rapport: Alarmerande halter PFAS i sjöar och vattendrag 

PFAS är kemikalier skapade av människan som inte kan brytas ner i naturen. Därför kallas de evighetskemikalier. PFAS-familjens minsting heter TFA. En ny rapport avslöjar alarmerande halter av evighetskemikalier i Europas vatten.  

Halten TFA är 100 till 1000 gånger högre än övriga PFAS. I Mälaren är halten TFA 650 nanogram per liter. I länder runt om i Europa är halten ännu högre, med floderna Elbe och Seine i topp. Studien visar på att föroreningen av TFA är utbredd i europeiska vatten och att vi därför måste sluta sprida TFA i miljön. Rapporten är ett samarbete mellan olika europeiska miljöorganisationer och finns att läsa här: TFA in Water. Dirty PFAS legacy under the radar.  

Vad är TFA? 

TFA är en mycket kort PFAS. Andra PFAS bryts ner till TFA som i sin tur aldrig kan brytas ner i naturen. TFA har länge gått under radarn och ansetts ofarlig, trots att man vetat att den är väldigt svårnedbrytbar och skadlig för vattenlevande organismer. När OECD uppdaterade sin definition av vad en PFAS är år 2021 så inkluderades även små molekyler som TFA. Först efter det har TFA fått uppmärksamhet.  

Varifrån kommer TFA? 

Det finns många källor till TFA, några av dem är nedbrytningsprodukter av köldmedier, bekämpningsmedel och läkemedel. TFA används också vid tillverkning av andra PFAS och kan bildas när PFAS eldas upp. TFA finns inte naturligt och eftersom de aldrig försvinner kommer halterna bara att öka. Hur TFA påverkar människors hälsa och ekosystemen är oklart då väldigt få studier har gjorts.

Naturskyddsföreningen uppmanar till att:  

  • Sverige förbjuder PFAS-bekämpningsmedel
  • företag slutar sälja kyl, frys och klimatanläggningar med PFAS-köldmedier
  • Sverige ska arbeta på EU-nivå så att alla PFAS förbjuds

Stoppa PFAS!

Vår tids värsta miljögift finns nästan överallt idag. Skriv på vår namninsamling och hjälp oss stoppa PFAS.

Skriv på här
Gillas av 4

Relaterat innehåll