Obegripligt slöseri att bygga en skadlig väg

Regeringen har beslutat att den klimatskadliga och olönsamma motortrafikleden Tvärförbindelse Södertörn i södra Stockholm ska byggas. Regeringen måste släppa taget om 50- och 60-talets planer för en ständigt ökande biltrafik. Det är oansvarigt och tondövt att tillåta en ny motorväg för 20 miljarder kronor mitt i klimatkrisen, skriver Beatrice Rindevall och Jens Forsmark i en debattartikel i Expressen.

Bilens historia är runt hundra år gammal, och bilismen har på denna tid satt sin djupa prägel på hela vårt samhälle. Sedan 50-talet har bilen styrt planeringen av trafikens infrastruktur. 

Motorvägar som leder rakt in i hjärtat på städer har byggts, och värdefull gammal bebyggelse har rivits för att bereda plats åt breda gator med plats för parkering. Även runt städerna har motorvägar dragits, som sugit ut livskraften ur stadskärnor runtom i landet. 

Än i dag styrs planeringen av infrastrukturen av en förväntad ökning av biltrafiken, där mycket gamla planer på vägbyggen ofta är kvar som grund. Det tydligaste exemplet är bygget av en motortrafikled i södra Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn. 

Förutom att bygget kostar 20 miljarder kronor leder det till ökad biltrafik och ökade utsläpp av växthusgaser, vilket Trafikverket också konstaterat i sitt beslutsunderlag. 

Bygget av den nya motortrafikleden på Södertörn har nu fått grönt ljus av både Trafikverket och regeringen. Naturskyddsföreningen överklagade förra året Trafikverkets beslut, men regeringen har nu godkänt bygget. 

Motorledsbygget på Södertörn blir samhällsekonomiskt lönsamt enbart om vägtrafiken ökar, där exempelvis kostnader för olyckor, restidsvinster och kostnader för själva bygget räknats in. Det visar en ny rapport från Trivector som Naturskyddsföreningen beställt. 

Om utgångspunkten i stället är ett transporteffektivt samhälle, med nuvarande eller lägre biltrafik, blir motorleden både onödig och olönsam. Då blir i stället satsningar på järnväg, kollektiv-, cykel- och gångtrafik lönsamma.

Det är obegripligt att regeringen satsar miljarder på olönsamma och klimatskadliga motorvägar och motortrafikleder mitt i en klimatkris. Regeringen verkar inte alls intresserad av att effektivisera bort biltrafik, vilket syns i en rad politiska beslut. 

Exemplen radar upp sig: Sänkt drivmedelsskatt, stoppad reformering av reseavdragen, skrotade stadsmiljöavtal för kollektivtrafikstråk i städer, minskat järnvägsunderhåll och nu beslutet att bygga Tvärförbindelse Södertörn. Elektrifiering är bra, men räcker inte för att snabbt minska klimatutsläppen. 

Regeringen borde lära från en rad länder runtom i Europa som reformerat sin infrastruktur- och samhällsplanering, med utgångspunkt i minskad biltrafik. 

Det är dags för ett nytt tänk kring trafik också i Sverige. Mer är inte alltid bättre. Att minska biltrafiken är varken bakåtsträvande eller tillväxtfientligt, utan handlar om kloka effektiviseringar och nya lösningar för ett modernt samhälle utan växthusgasutsläpp.  

 Regeringen måste: 

 Sluta bygga nya motorvägar och motortrafikleder  

 Ompröva planerade vägprojekt i relation till klimatmål

 Se till att den nya nationella infrastrukturplanen har en bred palett av åtgärder för att uppfylla miljö- och klimatmålen 

För att möta klimatkrisen och nå klimatmålen måste biltrafiken minska. Att bygga nya motorvägar och motortrafikleder för ökad biltrafik mitt i en klimatkris är både oansvarigt och tondövt. 

Av Beatrice Rindevall

ordförande Naturskyddsföreningen 

Jens Forsmark

sakkunnig hållbara transporter Naturskyddsföreningen 

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll