Öppet brev om Gállok och slutförvaret för kärnavfall till de nya ministrarna

Värna världsarvet Laponia, naturmiljön och samiska rättigheter och ta inte ett förhastat beslut om slutförvaret för kärnavfallet 

Naturskyddsföreningen har idag (3 december 2021) skickat ett öppet brev till två nytillsatta ministrar, klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, med anledning av de oroande uttalanden de har gjort i samband med sitt tillträde. 

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll har förmedlat att ett besked om slutförvaret för utbränt kärnbränsle i Forsmark vid Upplandskusten kan komma redan innan lucia. 

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldssons uttalanden antyder att det snart kommer ett beslut om det brittiska företaget Beowulf Minings planer på att öppna en järnmalmsgruva i Kallak (samiska: Gállok), i närheten av världsarvet Laponia i Jokkmokk. 

Vi uppmanar de båda nytillträdda ministrarna att ge sig tid att sätta sig in i ärendena personligen och beskriver kortfattat våra viktigaste synpunkter. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll