Överklagande av fiskekvoter för storskaligt riktat fiske efter strömming och sill

Naturskyddsföreningen överklagar Havs- och vattenmyndighetens beslut om fiskekvoter för storskaligt riktat fiske efter strömming och sill i Bottniska viken och Centrala Östersjön.

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om kvoter för sillfiske i Östersjön. Naturskyddsföreningen överklagar beslutet gällande kvotfördelningen för sillfiske i Bottniska viken och centrala Östersjön. Överklagandet innefattar inte kvoter för andra arter eller områden. Föreningen ifrågasätter sex beslut om individuella fiskemöjligheter för fartyg som fiskar sill i Bottniska viken. Överklagandena sammanförs i ett dokument med liknande grunder för att upphäva samtliga beslut. Överklagan gäller inte kvoterna för det kustnära och småskaliga fisket.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll