Överskatta inte de småskaliga vattenkraftverkens roll

Replik i DN Debatt. Thomas Sandberg, ordförande för Svensk Vattenkraftförening, överskattar den småskaliga vattenkraftens roll. Den står endast för sex procent av all vattenkraftsel som produceras under ett normalår, vilket motsvarar en liten del av det som Sverige exporterar varje år. Att lägga ned all småskalig vattenkraft skulle därmed få ytterst liten påverkan på vår elproduktion och elexport. Det skulle inte heller påverka koldioxidutsläppen i grannländerna, skriver Karin Lexén tillsammans med Gustaf Lind, WWF.

Problemet som Sandberg missar är att vattenkraften orsakar mycket stora skador på miljö och ekosystem. Den hindrar fisk och andra djur från att vandra och leder till att den biologiska mångfalden minskar. Endast en spillra av Sveriges tidigare så rika laxstammar finns kvar idag. Därför behöver vattenkraftverken miljöanpassas.
Läs hela repliken i DN debatt här.

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg