Partierna kliver framåt i miljöpolitiken (valgranskning 2018)

Tempot har ökat i miljöpolitiken och i stort sett alla partier har förbättrat sig jämfört med förra mandatperioden. Samtidigt är det långt ifrån tillräckligt för vad som krävs för att nå dagens akuta miljöutmaningar. Det är några av slutsatserna i Naturskyddsföreningens nya rapport där vi granskat om partierna höll de löften de gav för fyra år sedan.

Valgranskning 2018, valet, diagram, partier, val, riksdagsval, valkampanj, 2018,

Inför förra riksdagsvalet presenterade vi 18 miljöförslag till partierna. Nu har det gått fyra år och det är dags att utvärdera vad partierna har åstadkommit. Har de levt upp till sina miljölöften – eller var det bara snack?

Vår granskning visar att mycket har hänt sen förra mandatperioden. Åren 2010-2014 präglades av blockpolitik och bristande ambitioner som gjorde att miljön blev lidande. Endast ett av de 18 förslag som Naturskyddsföreningen lade fram inför valet 2010 genomfördes.

Ökat tempo för miljön

Under den här mandatperioden har det hänt betydligt mer. Av de 18 förslag som vi lämnade till partierna 2014 har fem genomförts helt och ytterligare åtta har delvis genomförts.

De största framstegen har varit de blocköverskridande överenskommelserna i klimat- och energipolitiken. Sju av riksdagens åtta partier har enats om en långsiktig klimatpolitik, som bland annat innebär att Sverige har fått en klimatlag och långsiktiga utsläppsmål. Fem riksdagspartier har enats om att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion till 2040.

Partiernas agerande

I vår utvärdering ges partierna grönt, gult eller rött ljus som betyg på sitt agerande i riksdagen i förhållande till vart och ett av våra 18 förslag från 2014. Rapporten i sin helhet, "Ny fart i miljöpolitiken" hittar du här.

Valgranskning 2018, enkätsvar 2014, val,

Här listar vi de viktigaste slutsatserna om varje parti:

• Vänsterpartiet får högst betyg. De är det parti som sammantaget fört den mest ambitiösa miljöpolitiken i riksdagen. Med sin dubbla roll, både som del i budgetförhandlingarna med regeringen och som oppositionsparti i riksdagen, har de kunnat lägga fram förslag i riksdagen som går längre än regeringen.

• Miljöpartiet och Socialdemokraterna hamnar på delad andra plats efter Vänsterpartiet. Miljöpartiet ställde sig bakom samtliga av våra 18 förslag inför förra valet – men har trots det lagt förslag för att genomföra endast fem av dem. Glappet mellan ambition och genomförande kan delvis förklaras av att regeringspartnern Socialdemokraterna haft lägre miljöambitioner.

Miljöpartiet har däremot drivit miljöpolitiken framåt inom ytterligare ett dussintal områden. Socialdemokraterna har, tack vare samarbetet med Miljöpartiet, drivit en mer ambitiös miljöpolitik än den som partiet ställde sig bakom inför förra valet.

• Kristdemokraterna och Centerpartiet får högst betyg av de fyra borgerliga partierna. De får båda lika många gröna ljus som regeringspartierna, fem stycken, men samtidigt ett stort antal röda ljus. Centerpartiet är tydligt miljöprofilerat och engagerat i klimat- och kemikaliepolitiken – men saknar i stora stycken en politik för skydd av naturen. Kristdemokraterna har inte profilerat sig på miljöpolitik men får precis samma betyg som Centerpartiet.

• Liberalerna ställde sig bakom 12 av våra förslag inför förra valet – flest av de borgerliga partierna. Sex av dem rörde naturvård. Därför är det en besvikelse att Liberalerna inte agerat för att få grönt ljus i ett enda av de sex naturvårds-förslagen.

• Moderaterna var det borgerliga parti som ställde sig bakom minst antal förslag i Naturskyddsföreningens enkät 2014. Det är också det borgerliga parti som uppvisat lägst miljöambitioner under mandatperioden.

• Sverigedemokraterna får bottenbetyg. Men så ställde de sig inte heller bakom ett enda av våra förslag 2014. 

Valgranskning 2018, enkätsvar 2014, val, omdömen,
natur, solnedgång, landskap, insamling, bli medlem, marknad, sjöar, skymning, berg, skog, CTA

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll