Policy för klimat, energi och transporter

Den här policyn sammanfattar Naturskyddsföreningens övergripande ståndpunkter i klimat- energi- och transportfrågor. 

Naturskyddsföreningen vill att Sveriges fossila utsläpp från fossil energi ska vara absolut noll och de totala utsläppen av växthusgaser (inklusive metan och lustgas) ska vara nära noll år 2030. För att det ska vara genomförbart behöver Sverige kraftigt minska sin energianvändning. Med rätt styrmedel och investeringar kan förnybara energislag svara för all den energi som behövs, utan att den biologiska mångfalden äventyras.

Gillas av 2

Relaterat innehåll