Policy, Jakt och viltförvaltning

Naturskyddsföreningen har alltid arbetat med jakt- och viltförvaltning. Denna policy redovisar och
utvecklar föreningens ställningstaganden inom området.

Policyn för jakt och viltförvaltning fokuserar på att skydda och bevara vilda djur och deras livsmiljöer. Policyn betonar vikten av att minska jakttrycket på hotade arter och prioritera icke-dödliga metoder för att hantera vilt. Naturskyddsföreningen arbetar för att öka kunskapen om vilda djurs beteenden och behov samt främja samarbete inom jakt- och viltvårdssektorn. Policyn har utformats för att säkerställa en hållbar och etisk jakt och viltvård, samtidigt som man tar hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll