Positionspapper inför FNs klimatförhandlingar 2019 – COP25

COP25 måste leverera ett kraftfullt svar på den klimatkris som vi befinner oss i. Världens ledare måste svara upp mot det starka engagemang och den breda mobilisering som människor världen över visat under året och hösten.

Medborgarna kräver krafttag och kommer att hålla världsledarna till svars. Naturskyddsföreningen förväntar sig att Sverige driver på för högsta möjliga ambition, både inom EU och i bilaterala samtal med andra länder. Vi vill särskilt lyfta sex områden där vi har höga förväntningar på mötet och på EU:s och Sveriges agerande.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll