Positionspapper inför FN:s klimatförhandlingar 2021, COP26 i Glasgow

Budskapet i FN:s senaste klimatrapport är kristallklart – läget för klimatet är akut och människan är ansvarig.

En annan lika allvarlig kris är den pågående förlusten av biologisk mångfald. Dessa båda kriser måste hanteras samtidigt och som sammankopplade frågor, eftersom orsaken i båda fallen är människans ohållbara produktions- och konsumtionsmönster.

Höstens två internationella toppmöten, COP26 under FN:s klimatkonvention och COP15 under FN:s konvention om biologisk mångfald utgör avgörande möjligheter att vända trenden. Därför måste de beslut som fattas på COP26 ta hänsyn till hur klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald hänger ihop.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll