Positionspapper inför FN:s klimatförhandlingar 2022, COP 27 i Sharm El-Sheikh

De senaste IPCC-rapporterna visar att klimatförändringarna redan påverkar alla delar av världen och att dess effekter är allvarligare än väntat.

Med antagna policys väntas en höjning på 2,8 grader till år 2100. Kraftiga och snabba utsläppsminskningar är helt avgörande för att nå 1,5-gradersmålet. De länder och grupper som har bidragit minst till klimatkrisen, såsom marginaliserade grupper som kvinnor, barn, migranter och flyktingar, urfolk och lokalsamhällen bär den tyngsta bördan av klimatförändringarnas effekter. Därför är det viktigt att alla insatser för att minska klimatförändringarna guidas av principerna för mänskliga rättigheter.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll