Rapport: Lantbruket, samhället och den biologiska mångfalden

Naturskyddsföreningen och Ekologiska Lantbrukarnas rapport "Lantbruket, samhället och den biologiska mångfalden".

När lågt pris på mat är viktigare än allt annat går det ut över människor, djur och miljö. Marknaden för lantbrukets produkter går upp och ned, men över tid kämpar många med lönsamheten och lantbruksföretagen blir allt färre. Samtidigt fortsätter odlingslandskapets mångfald att utarmas och förlusten av biologisk mångfald är jämte klimatet en av vår tids stora ödesfrågor. Hur hänger detta ihop? Hur ser ett hållbart lantbruk i ett rikt odlingslandskap ut och hur ska samhället agera för att ta oss dit? Dessa frågor diskuterar vi i vår nya rapport.

Rapporten är en del i projektet Lantbruket och den biologiska mångfalden och finansieras delvis av Jordbruksverket inom ramen för livsmedelsstrategin. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg