Rapport: Människor som försvarar miljön allt mer utsatta 

Människor som kämpar för demokrati, miljö och mänskliga rättigheter blir alltmer utsatta –miljöförsvarare är en av de värst drabbade grupperna. I en omfattande studie av Naturskyddsföreningen vittnar 25 miljöorganisationer runtom i världen om sin situation. Resultatet är oroväckande. 

Varje vecka dödas minst tre miljöförsvarare i världen. Trakasserier, hot och våld mot miljöförsvarare ökar också. Det är en del av en global trend där civilsamhällets demokratiska utrymme krymper. Därför har Naturskyddsföreningen släppt en rapport om miljöförsvararnas utsatta situation – Miljöförsvarare under attack. 

Rapporten presenterar resultaten av en omfattande studie som Naturskyddsföreningen genomfört. I studien vittnar 25 miljöorganisationer som vi samarbetar med runt om i världen om sin situation. Resultatet är oroväckande. Bland annat svarar 88 procent av de tillfrågade organisationerna att läget för civilsamhället i deras respektive länder har blivit sämre under senare år, och 80 procent anger att de har svårt att genomföra sin verksamhet som planerat. De vanligaste formerna av utsatthet är övervakning (fysisk och digital), smutskastningskampanjer och dödshot.  

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg