Rapport: Skogen, klimatet och den biologiska mångfalden

Den här rapporten visar på möjligheterna att gynna klimat och biologisk mångfald genom ett mer hållbart skogsbruk i Sverige och i nyttjandet av skogens råvaror.

Det handlar om att slå tre flugor i en smäll eftersom bättre brukande gynnar biologisk mångfald, som leder till större resiliens i skogslandskapet, och kan bidra till att lagra mer kol. För att realisera potentialen behövs effektiva styrmedel som premierar ett hållbart nyttjande av skogen och dess produkter. 

Bli först att gilla!