Rapport: Skogen, klimatet och den biologiska mångfalden

Den här rapporten visar på möjligheterna att gynna klimat och biologisk mångfald genom ett mer hållbart skogsbruk i Sverige och i nyttjandet av skogens råvaror.

Det handlar om att slå tre flugor i en smäll eftersom bättre brukande gynnar biologisk mångfald, som leder till större resiliens i skogslandskapet, och kan bidra till att lagra mer kol. För att realisera potentialen behövs effektiva styrmedel som premierar ett hållbart nyttjande av skogen och dess produkter. 

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll