Rapport: Vindkraft – en viktig del i framtidens energiförsörjning

I takt med att fossila bränslen ersätts med el kommer den svenska elanvändningen att öka – trots storsatsningar på energieffektivisering. Vindkraften kommer behöva stå för en stor del av ökningen, men hur kan det ske på hållbart sätt? 

Gillas av 2

Relaterat innehåll