Regeringen skrotar det nya reseavdraget

Regeringens beslut är ett svek mot såväl klimatet som landsbygden. Reseavdraget som var på väg att utvecklas kommer istället att orsaka större koldioxidutsläpp och bli ännu dyrare och orättvisare än tidigare. 

I våras firade vi att vårt 30 år långa arbete för att ändra reseavdraget äntligen hade lyckats. Det tidigare reseavdraget skapades för att gynna landsbygden, men har istället länge gynnat bilåkande män med höga inkomster i storstäder. Riksdagen klubbade i våras igenom ett nytt förslag som skulle behandla alla färdmedel lika och därmed bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och skadliga partiklar när mer miljöanpassade färdmedel uppmuntrades i systemet. Dessutom beräknades överflyttningen till den mer trafiksäkra kollektivtrafiken leda till 6 färre döda och 700 färre skadade i trafikolyckor varje år. 

Regeringen vill nu skrota den av miljövänner så efterlängtade reformen av reseavdragen och har nu presenterat ett förslag för att istället behålla det gamla avdraget och dessutom öka subventionssumman. Lagändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 januari 2023.  

Regeringens förslag till nytt reseavdrag innebär att: 

Koldioxidutsläpp och övrig miljöpåverkan, såsom utsläpp av partiklar och kväveoxider, ökar.

De som väljer bilen gynnas mer än andra av reseavdraget.

De som väljer kollektivtrafik förlorar i de flesta fall på nya reseavdraget.

Den miljöskadliga skattesubventionen ökar med sammanlagt cirka 1,6 miljarder kronor 2023.

De kommunala skatteintäkterna beräknas minska med 6,8 miljarder per år vilket drabbar kommunernas ekonomi, särskilt drabbas landsbygdskommuner.

Ekonomiska orättvisor förstärks. Desto högre inkomst desto större skattelättnader. Mäns disponibla inkomst ökar mer än kvinnors.

Hela 290 000 färre personer får rätt till reseavdrag, trots att den totala subventionen ökar. Mer pengar går helt enkelt till färre personer.

Det schablonmässiga avdragsbeloppet per mil, som föreslås höjas från 18,50 till 25 kronor per mil, gäller endast vid bilresor och ges inte till kollektivtrafikresenärer.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll