Regeringens miljöbudget –varken effektiv eller fungerande

Analys av regeringens och Sverigedemokraternas budget för 2024. Missade klimatmål och ökade utsläpp.

Naturskyddsföreningen har granskat regeringens budget för 2024. De små klimatåtgärder som görs äts upp av åtgärder som kraftigt kommer öka utsläppen. Regeringen bedömer själv att Sverige missar både klimatmålen och att utsläppen kommer att öka. Regeringen backar från tidigare nedskärningar av budgeten till naturvård, men nivåerna är fortfarande helt otillräckliga.  

För 2024 föreslår regeringen en klimat- och miljöbudget på 19,3 miljarder. Det innebär en i princip oförändrad nivå jämfört med 2023 (19,5 miljarder), då budgeten skars ner med närmare 20 procent jämfört med föregående år. 2025 räknar regeringen med att sänka miljöbudgeten med ytterligare 20 procent.   

Klimat

Budgeten kommer att öka Sveriges utsläpp och gör att Sverige missar klimatmålen. Förslagen gör det billigare med fossil energi, förstärker bilberoendet och bromsar omställningen till hållbara transporter och förnybar energi. Det fåtal satsningar som minskar utsläppen och gynnar omställning äts upp flera gånger om av satsningar som går i rakt motsatt riktning.

Ökade klimatskadliga subventioner

Flyg istället för kollektivtrafik och cykel

Från förnybar till fossilfri elektricitet

Klimatanpassning

Stopp för hållbar konsumtion

Mer pengar till myndigheternas miljöprövningar

Miljö- och naturvård

Regeringen lägger tillbaka en del av de pengar som de tidigare drog ner från naturvårdsbudgeten, men det är fortfarande långt ifrån vad som behövs. Detta kommer få stora konsekvenser i naturreservat och nationalparker i hela landet.

Otillräckliga satsningar på skydd 

Småpengar till skötsel av värdefull natur 

Missad chans för gröna näringarna

Hav och vatten 

Bistånd

I budgeten presenteras väldigt få siffror för biståndspolitiken. Det som är tydligt är att biståndet minskar med miljardbelopp i relation till det tidigare enprocentsmålet och att mer bistånd riktas till svenska företag. Regeringen säger att den vill öka ambitionerna för klimat och biologisk mångfald globalt, men det framgår inte på vilket sätt det ska ske. 

Fortsatt mindre bistånd

Ökad ambitionsnivå för klimat och biologisk mångfald

Otydligt hur pengarna ska fördelas

Klimatsatsning på bekostnad av andra områden

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Gillas av 23

Relaterat innehåll