Remissvar: En rättssäker vindkraftsprövning

Stockholm 2 november 2021

Naturskyddsföreningen välkomnar betänkandet En rättssäker vindkraftsprövning. För att klara av klimatomställningen krävs en fullständig utfasning av den fossila energin, vilket kommer kräva såväl effektivisering som elektrifiering. För att klara av den ökade elanvändningen i landet är hållbar vindkraft en självklar del av lösningen.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll