Remissvar gällande ändrade regler för fiske efter ål i havet 2023-2024

Naturskyddsföreningen är mycket kritisk till Havs- och vattenmyndighetens förslag som förlägger den utökade förbudsperioden för fiske efter ål i havet till en period då utökningen inte kommer ha någon effekt på ålens överlevnad.

Föreningen vill istället att det införs en förbudsperiod från den 1 juli till den 31 december 2020, vilket skulle ge en maximal minskning av ålfångsten i havet med hela 95 procent.

En ålförvaltning som tar ålens akuta situation på allvar borde medföra att ålfisket stoppas tills det finns tydliga tecken på att beståndet återhämtat sig och att försiktighetsprincipen tillämpas vid alla beslut som rör fiskeregleringar för ål.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll