Remissvar om nya energipolitiska mål

Naturskyddsföreningen motsätter sig de förslag till energipolitiska mål som föreslås i promemorian. Den energipolitiska inriktning som regeringen föreslår riskerar att leda till ett ineffektivt energisystem med mycket stor negativ miljöpåverkan.

Planeringsmålet som föreslås i promemorian motiveras av ett scenario för det framtida energisystemet där en låg takt av effektivisering är inbyggt som antagande. Naturskyddsföreningen anser att regeringen bör fokusera på att tillvarata den enorma effektiviseringspotentialen i stället för att endast planera för en maximerad elproduktion.

Läs hela remissvaret här.

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll