Replik: Att plötsligt förändra förutsättningarna för biståndet är inte hållbart

Gemensamt svar från Concord, där Naturskyddsföreningen är medlem, till ledartexten ”Civilsamhällets bidragsmun kan aldrig mättas” i BLT den 23 januari.

Emma Jaensons ledartext är dessvärre full av missuppfattningar. Det brev som Jaenson skriver om, som ett 40-tal organisationer skickat till biståndsminister Johan Forssell, handlar inte allmänt om stöd till civilsamhället i Sverige. Det handlade om ett specifikt anslag för verksamhet i utvecklingsländer. Den verksamheten finansieras till stor del av skattemedel eftersom den utgör en del av svenskt utvecklingssamarbete i form av regeringens civilsamhällesstrategi.

Att det är skattebetalarna som finansierar Sveriges utvecklingssamarbete är det normala, oavsett vem som sedan utför verksamheten och oavsett var arbetet sker i världen. Oberoende organisationer kan välja att ansöka om medel från detta anslag och måste då, precis som Jaenson efterlyser, motivera hur man kommer att kunna bidra till det av riksdagen beslutade målet för verksamheten - att människor ska få förutsättningar att ta sig ur fattigdom och förtryck. Därutöver finns det en hel del utvecklingsprojekt som civilsamhället initierar själv och finansierar på andra sätt - detta handlade inte vårt brev om.

Brevet syftade på en diskuterad förändring i Sidas anslag till just civilsamhället. Det anslagets existens och utformning är baserat på en slutsats att civilsamhällesorganisationer är bra på utvecklingssamarbete som stärker ett fritt och demokratiskt civilsamhälle i länder med utbredd fattigdom.

Att plötsligt och utan konsultation dramatiskt förändra förutsättningarna för detta arbete - genom att exempelvis dubblera egeninsatsen - är inte ett långsiktigt sätt att bedriva utvecklingssamarbete.

Det finns många oberoende och icke-statliga aktörer med verksamhet inom olika sektorer som finansieras med skattemedel och som snabbt skulle fallera om finansiering för verksamhet drogs undan från en dag till en annan, eller om villkoren för just deras finansiering ändrades radikalt. Detta handlade brevet om.

Civilsamhällets verksamhet finansieras på många olika sätt, exempelvis genom medlemsavgifter, insamling och företagssamarbete. Detta är ett resultat av att det i Sverige finns ett stort intresse och engagemang för global rättvisa och hållbar utveckling. Ledarskribentens svepande påstående att civilsamhället nästan uteslutande finansieras med skattemedel är alltså felaktigt.

Undertecknat av: Cecilia Nilsson Kleffner, verksamhetschef for plattformen CONCORD Sverige, där Naturskyddsföreningen är medlem

Läs artikeln i BLT här.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll