Så kan presidentvalet i USA påverka miljön

I höst går USA, världens näst största utsläppare, till val.

Valet som står mellan sittande president Joe Biden och Donald Trump, kan få stora konsekvenser för världsekonomin och den politiska utvecklingen globalt, inte minst på miljö- och klimatområdet. USA har en avgörande roll i FN:s klimatförhandlingar och har en stor påverkan på riktningen för det internationella klimatarbetet.

Trumps presidentskap, tillbakablick och tillbakagång 

Under Donald Trumps tid som president präglades USA:s politik av nationalism, protektionism och miljöfientliga beslut, till exempel genom: 

Utträde ur Parisavtalet

Nedmontering av klimatlagar

Stöd för fossilindustrin

Om Donald Trump återvänder till makten kan vi förvänta oss en protektionistisk och oförutsägbar utrikespolitik med låga klimatambitioner och minskade ansträngningar för internationellt samarbete för en hållbar utveckling. Det skulle kunna leda till ökade satsningar på fossil energi och försvagade miljöskyddsinstitutioner. 

Bidens presidentskap, återställning och framtidstro

Under Joe Bidens tid som president återtog USA en central position inom världspolitiken och återställde sin pålitlighet och trovärdighet i internationellt samarbete, till exempel genom: 

Nya klimatmål

Inflationsreduceringsakten (IRA)

Internationella samarbeten

Vad har USA-valet för betydelse för framtiden? 

Det kommande valet i USA kommer att avgöra landets framtida miljöpolitik och dess roll i det globala klimatarbetet. Valet står mellan fortsatt internationellt samarbete och ambitiösa klimatmål under Biden, eller en återgång till Trumps protektionistiska och miljöfientliga politik. Världens ögon är på USA, och resultatet kommer att ha långtgående konsekvenser för den globala klimatpolitiken och hållbar utveckling i världen. 

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 2

Relaterat innehåll