Så ser framtidens transporter ut

Om vi ska klara av att ställa om till ett fossilfritt samhälle måste våra transporter förändras i grunden. Men det innebär stora förändringar jämfört med idag – till exempel att vi år 2040 måste ha halverat antalet bilar. I den här texten ger vi oss på en framtidsspaning om hur våra transporter skulle kunna se ut i en omställd värld. 

Det kan låta som en gissningslek att sia om år 2040, men vi vet faktiskt redan nu en hel del om vad vi behöver sträva mot. Med avstamp i Naturskyddsföreningens egen energirapport kan vi få fram en ganska tydlig bild av vad hållbara transporter faktiskt skulle innebära för vårt samhälle.  

Cykeln vinner över bilen – särskilt i städerna 

År 2040 drivs alla våra transporter på förnybar energi. Men för att uppnå en hållbar transportsektor räcker det inte att byta ut bränslet - år 2040 har vi effektiviserat och kraftigt dragit ner på bilismen. De allra största förändringarna har skett i och nära städer där möjligheten att minska bilåkandet är allra störst. På landsbygden behöver kollektivt och cykel kombineras med elbil och samåkning.  

2040 kommer våra städer se helt annorlunda ut. Istället för att domineras av trängsel, buller och avgaser kommer de myllra av liv och rörelse. Inne i stadskärnorna har bilarna blivit undantag och fotgängare, cyklister och kollektivtrafik är den nya normen. Det är en enorm förändring jämfört med början av 2020-talet, när trafiken fortfarande var ineffektiv, fossildriven och stod för en tredjedel av Sveriges utsläpp.  

Eftersom antalet bilar har minskat kraftigt kan alla som bor i städer lättare promenera eller cykla. Rymliga cykelvägar och gångbanor gör det dessutom attraktivt att kombinera vardagsmotion med arbetspendling. Vid de tillfällen då du ändå behöver bil, skulle du kunna plocka upp den från din elbilspool. På den gamla parkeringen utanför huset har du kanske en liten odling, en skateramp eller en ny uteplats.  

Vi delar på elbilarna 

En bättre stadsplanering gör att fler har närmare till jobb, affärer, förskolor och skolor. Behovet av längre pendling minskar. Bättre möjligheter att jobba på distans gör att färre personer behöver ta sig till jobbet varje dag, oavsett om du bor i staden eller på landsbygden.   

Alternativen för hur du transporterar dig är många. Elcyklar är ett bra alternativ för till exempel dig som har medellångt till jobbet. Regnar det kan du åka kollektivt istället. För att kunna transportera saker kanske du delar en lådcykel med grannarna.   

Du som behöver bil för att ta dig till jobbet kör år 2040 helt bullerfritt  med hjälp av eldrift. När du jobbar skulle din bil kunna användas av någon annan, kanske en privatperson eller ett företag. Tjänsten förmedlas smidigt av en tredje part som ger dig ersättning och låter hyraren köra elbil till ett lågt pris. Priset på elbilar har sjunkit kraftigt jämfört med i dag. Det nya upplägget där en elbil kan köras av mer än en person gör att  fler kan dela på kostnaden – därför är det inte längre en inkomstfråga vilken bil du kör. När du kommer hem från jobbet kopplar du in din elbil som automatiskt laddas när elen är som billigast. Om elproduktionen är låg kan du få betalt för att låta din bil förse elnätet med el.  

Hälften så många bilar i Sverige 

Privatbilismen har så gott som halverats till år 2040, och den är nästan helt eldriven. De största minskningarna har skett i städer men genom utbyggd kollektivtrafik i hela landet och bättre möjligheter till distansarbete har den också minskat på landsbygden.  

Men omställningen av transportsektorn sträcker sig betydligt längre än till våra persontransporter. År 2040 har den ohållbara konsumtionen vi ser idag minskat kraftigt. Vi väljer oftare att byta, reparera och låna av varandra istället för att köpa nytt. Vi är också bättre på att samfrakta varor. Det här har lett till att behovet av godstransporter minskat.  

All vägtrafik är fossilfri, men olika typer av fordon drivs på lite olika sätt: nästan alla lätta lastbilar är eldrivna eller går på vätgas. De tunga lastbilarna går i större utsträckning på hållbart producerade biobränslen.  

Kombinationen kraftigt minskad vägtrafik och lägre hastigheter på våra vägar gör att trafikolyckor har minskat kraftigt. Det gör också att de som verkligen behöver åka bil har högre framkomlighet och slipper köa tillsammans med hundratals andra bilister under rusningstid. 

Tåget har vunnit över flyget 

Våra långa semestrar tillbringar vi oftare på närmare håll än vi gjort tidigare. När vi åker utomlands gör vi det huvudsakligen med den väl utbyggda tågtrafiken. Utan byten och med smidig bokning kan vi ta oss till flera huvudstäder i Europa där vi kan göra bekväma stopp innan vi fortsätter längre söderut. Även i Sverige är tågtrafiken utbyggd och förbättrad. Flygresandet har minskat kraftigt, är inte längre norm och går helt på biobränslen. Ännu längre fram i tiden går den kanske på el på kortare sträckor. Vår syn på att  flyga har förändrats drastiskt – att åka på flygsemester flera gånger per år är inte längre ett alternativ som lockar. 

Hur kan jag vara med och skynda på omställningen? 

Du kan bidra redan idag genom att: 

  • Påverka din kommun och kräv att de tar fram en plan för klimatsmarta transporter och utvecklar en ambitiös resepolicy som tar hänsyn till klimatfrågan. Du kan också kräva att kommunen har fossilfria fordon i kollektivtrafiken och att de minskar antalet parkeringsplatser. Mer om hur du kan sätta press på kommunen kan du läsa här. 
  • Ställa bilen och ta cykeln istället när det är möjligt. 
  • Samåka med grannar om du har längre avstånd. 
  • Gå med i en elbilspool istället för att äga en egen bil.  
  • Ta kollektivtrafik istället för egen bil hela eller delar av sträckan. 
  • Undvik flygresor. Både privat och i jobbet, utmana chefen och be att få ta tåget. 
  • Semestra i närområdet. 
  • Om du måste ha en bil: välj en elbil, och dela den gärna med andra. 
  • Se över din konsumtion och tänk efter en gång extra när du köper en nytillverkad produkt. Minska godstransporter genom att inte köpa större mängd varor än du egentligen vill ha – även om det är fria returer.  

För att förändringen ska ske på riktigt räcker det inte att vi som privatpersoner agerar.  Hela samhället måste förändras – på nationell såväl som kommunal nivå. På den här sidan har vi listat några av de förändringar, styrmedel och beslut som vi anser kan snabba på samhällsomställningen. 

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll