Så stor är kostnaden för PFAS-rening av dricksvatten

Många av Sveriges dricksvattentäkter är förorenade med PFAS. Miljontals svenskar är drabbade. Det är hög tid att Sverige sätter ett forskningsbaserat gränsvärde för PFAS i dricksvatten.

Människor exponeras för PFAS via bland annat mat, damm och dricks­vatten. Enligt forskning finns det ett samband mellan höga PFAS-nivåer i blodet och ökad risk för olika negativa hälsoeffekter. Gränsvärdet för hur mycket PFAS som får finnas i vårt dricksvatten, måste baserat på vad som är säkert att få i sig enligt den senaste forskningen! Läs vår rapport "PFAS-förorenat dricksvatten i Sverige".

Hjälp oss att avgifta vardagen!

Med din gåva kan vi fortsätta arbetet för att få bort farliga kemikalier i vardagen.

Ge en gåva
Gillas av 2