Situationen är långt värre än vad Kärnavfallsrådet skriver

Replik DN debatt: Vi anser att rådet måste arbeta mer aktivt för att alla intressenter kan delta så att det inte blir fråga om ett renodlat industriinflytande bakom lyckta dörrar.

Situationen är långt värre än vad Kärnavfallsrådet skriver. Regeringens rådgivande organ Kärnavfallsrådet för fram en rad synpunkter på problemet med det förslag till kärnbränsleförvar som planeras i Forsmark. Det framstår som uppenbart att prövningen måste få ta den tid den behöver för att få fram nödvändiga lösningar. Men det är inte bara tid som behövs. Kärnavfallsrådet måste gå in som en mer aktiv part för att åtgärda brister som finns i beslutsprocessen.

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!