Skydda vindkraften från kommuners godtycke

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, och Åsa Pettersson, vd Energiföretagen, skriver i ETC om att kommunernas makt att säga nej till vindkraft måste bli mindre godtyckligt. Det krävs för att vi ska klara klimatomställningen.

vindkraftverk, vindkraft, elenergi, energieffektiviseringsfond, el, vindkraftspark, himmel, propeller, propellerblad, vindenergi, energi, miljömärkt, miljömärkning, skog, träd, himmel, energiproduktion, moln

Det finns inte en enskild satsning, kraftslag eller teknik som kommer att lösa elbehovet, men det är tydligt att vindkraften är viktig. Vindkraften har potential att producera mer el än Sverige idag förbrukar per år och är förnybar. Det är också det kraftslag som växer snabbast i Sverige, har låga kostnader och drar till sig intresse från investerare.   

Samtidigt finns det en rad hinder som hindrar oss från att nå den utbyggnadstakt av vindkraft som krävs. Enligt miljöbalken krävs kommunal tillstyrkan för att få bygga ny vindkraft, men det finns inte några tydliga krav, kriterier eller någon tidsgräns för kommunernas beslut. Det skapar en särskild osäkerhetsfaktor för investerare då kommunernas reaktioner ofta är oförutsägbara.

Läs hela debattartikeln här.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll