Slutreplik till Svenskt Näringsliv om Klimaträttsutredningen

Som vi skrev i vår tidigare debattartikel härstammar hälften av Sveriges utsläpp av växthusgaser från verksamheter som behöver tillstånd enligt miljöbalken, skriver Naturskyddsföreningen i en slutreplik i Dagens industri.

Det handlar främst om tung industri med höga utsläpp. Vår argumentation i artikeln handlade om att det är dessa verksamheters utsläpp som måste adresseras i lagstiftningen om vi ska nå våra mål. Klimaträttsutredningen visade också att det är möjligt – om vi också gör något åt att tillstånden idag gäller för evig tid. 

Vi håller med Svenskt Näringsliv om att det är viktigt att politiska initiativ stöttar näringslivets omställning till nollutsläpp. Vi ser också att både nuvarande och tidigare regeringar tagit flera sådana initiativ som, även om de varit otillräckliga, har påverkat näringslivet i rätt riktning. Till skillnad från Svenskt Näringslivs beskrivning sker inte den pågående ”nyindustrialiseringen” med enorma investeringar i fossilfritt stål och batteritillverkning trots svensk klimatpolitik, utan tack vare den. Vi ser nu resultatet av de senaste decenniernas klimatpolitik, en politik som bidragit till att det svenska näringslivet i vissa fall ligger i framkant i klimatomställningen. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll