Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen

Här kan du läsa Svenska Naturskyddsföreningens stadgar som reviderades 2023 och gäller från och med 1 januari 2024.

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen. Fastställda vid föreningens riksstämma 1998–06–14.
Reviderade:
vid föreningens riksstämma 2002–06–16,
vid föreningens riksstämma 2004–06–20,
vid föreningens riksstämma 2008–06–14,
vid föreningens riksstämma 2010–06–12,
vid föreningens riksstämma 2012-06-16,
vid föreningens riksstämma 2018-06-17,
vid föreningens riksstämma 2021-06-02,
samt vid föreningens riksstämma 2023-06-18.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll