Stadgar

Här kan du läsa Svenska Naturskyddsföreningens stadgar som reviderades 2021.

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen. Fastställda vid föreningens riksstämma 1998–06–14.
Reviderade:
vid föreningens riksstämma 2002–06–16,
vid föreningens riksstämma 2004–06–20,
vid föreningens riksstämma 2008–06–14,
vid föreningens riksstämma 2010–06–12,
vid föreningens riksstämma 2012-06-16,
vid föreningens riksstämma 2018-06-17,
samt vid föreningens riksstämma 2021-06-02.

Gillas av 4

Relaterat innehåll