Ställ om din kommun!

Lokal politisk påverkan för klimat och biologisk mångfald.

Hela Sverige ställer om

I den här guiden får du tips, råd, vägledning och inspiration till hur du – själv eller tillsammans med andra – kan påverka din kommun att fatta beslut som minskar utsläppen av växthusgaser och gynnar den biologiska mångfalden där du bor.

Gillas av 2

Relaterat innehåll